Paradontologija

Paradontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem potpornih struktura zuba. Bakterije uzrokuju paradontozu nakupljanjem između zuba i gingive (desni). Ako se bakterije redovno ne odstranjuju, stvaraju plak (plaque) koji se vremenom pretvara u kamenac. Kamenac može uzrokovati upalu gingive (oticanje, krvarenje i krajnje povlačenje zubnog mesa).

Nizom patoloških procesa atrofiraju kost oko zuba i zubi se počinju klimati i ispadati. Zbog toga preporučujemo čišćenje kamenca 2 puta godišnje u našoj stomatološkoj ordinaciji opremljenoj posebnom opremom protiv paradontoze. Pacijent ne može četkicom i zubnom pastom odstraniti kamenac i zato je potreban poseban zahvat i specijalizovana oprema.