Mobilna protetika

Ako u ustima nema dovoljan broj zuba ili preostali zubi nisu povoljno rasporešeni, nije moguće napraviti fiksni most već protezu. Proteza kao mobilna protetska nadoknada se vadi iz usta radi održžavanja higijene a u ustima je stabilizuju kukice na preostalim zubima, atecmeni na navlakama, teleskop krune, prečke…

Proteze mogu biti izrašene od raznih materijala: akrilata, fleksibilnih materijala (Valplast, Deflex) a najdugotrajnije su skeletirane izrašene od kombinacije akrilata i metalnog skeleta u koji se mogu ugraditi razni vezni elementi, atecmeni radi bolje sabilnosti proteze.

Mobilni protetski rad – totalna/parcijalna proteza

Prvi termin:

Pregled

• anatomski / preliminarni otisak gornje i donje vilice

Drugi termin:

Uzimanje otisaka

• funkcionalni / finalni otisak sa individualnim kašikama

Treći termin:

Profilisanje

• odredjivanje medjuvilicnih odnosa zagrizajnim bedemima, incizalne ivice, medijalne linije, okluzalne ravni
• odredjivanje boje i oblika zuba

Četvrti termin:

Proba sa korekcijom

• proba postave zuba
• proba vostanog modela baze proteze
• korigovanje na licu mesta ako je potrebno

Peti termin:

Kraj

• predaja gotovih ptoteza