Protetika na implantima

Implanti se koriste kako za postavljanje fiksnih protetskih radova tako i za stabilizaciju proteza.

Na implantima, na suprastrukturama (fabričkim i individualnim) je moguće cementirati krunice i mostove, a moguće je i zašrafiti ih. Prednost šrafljenih mostova je bolja estetika i to što se mogu odšrafiti u ordinaciji radi čišćenja, inspekcije i korekcije. Takvi radovi zahtevaju izuzetnu preciznost i dodatne protetske komponente pa su za nijansu skuplji.

Za stabilizaciju proteza na implantima se koriste suprastrukture u obliku kugla, locatora tm ili jednodelni, mini implanti,  a u  protezu se ugrađuje odgovarajuća kopča. Ponekad nije neophodna izrada nove proteze već se kopče za implante mogu ugraditi u postojeću protezu.