Konzervativna stomatologija

Grana stomatologije koja obuhvata tzv. operativnu stomatologiju (bolesti zuba) i endodonciju.

Više informacija
Implanti

Oralna hirurgija

Sve vrste oralno hirurških zahvata, od vađenja zuba do malih hirurških intervencija, od predprotetske pripreme do pripreme za implantate.

Više informacija

Stomatološka protetika

Razvojem tehnologije izrada krunica i mostova sve se više dešava u kompjuteriziranim sistemima čija je preciznost nenadmašna.

Više informacija

Paradontologija

Nizom patoloških procesa atrofiraju kost oko zuba i zubi se počinju klimati i ispadati. Zbog toga preporučujemo čišćenje kamenca ...

Više informacija

Ortodoncija

Grana stomatologije koja se bavi rastom, razvojem kao i dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba,vilica i lica.

Više informacija

Implantologija

Zubni implantat je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu veza sa kosti. Na implantat se zatim ...

Više informacija

Dečija i preventivna stomatologija

Mališani zaslužuju posebnu pažnju i stručnost, a njihovo poverenje je uslov za uspešno održavanje dečijeg oralnog zdravlja ..

Više informacija

We are dedicated to giving each of our patients the healthy smile they deserve!