Ponude firmama

U cilju unapređivanja oralnog zdravlja, a time i opšteg zdravstvenog stanja zaposlenih u Vašoj firmi, stomatološka ordinacija MIS DENTAL nudi sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji koja bi obuhvatala redovne stomatološke preglede i obavljanje svih vrsta stomatoloških usluga.

Firme sa kojima smo ostvarili saradnju:

 • Telekom Srbije AD
 • Comex
 • JKP Stari grad – Šabac
 • Železara Smederevo – Šabac
 • Predškolska ustanova “Naše dete” – Šabac
 • SUP – Šabac
 • IDEA – Beograd
 • Policijska sindikalna organizacija – Šabac
 • Repiblički fond PIO – Šabac
 • Šabačka biblioteka – Šabac
 • Elektrodistribucija – Šabac
 • Sindikat Kazneno popravnog zavoda – Šabac
 • Osnovna škola “Žika Popović” – Šabac
 • Zavod za zaštitu zdravlja – Šabac
 • Poljoprivredna stručna služba – Šabac
 • Zorka Energetika – Šabac
 • Skupština opštine – Šabac
 • Republički zavod za zdravstveno osiguranje – Šabac
 • Intercel doo – Šabac
 • Jkp Stari Grad Nezavisni sindikat – Šabac
 • Jkp  Stari Grad – Šabac
 • Predškolska ustanova Suncokret – Šabac
 • Zorka farma – Šabac
 • Jkp za upravljanje građevinskim zemljištem – Šabac
 • Parking servis – Šabac
 • Opštinski sud – Šabac
 • Tehnička škola – Šabac
 • Osnovna škola Jevrem Obrenović – Šabac
 • Okružni sud – Šabac
 • Opštinski organi za prekršaje – Šabac
 • Sindikat vatrogasaca – Šabac
 • Poreska uprava – Šabac
 • Sindikat osnovne škole Laza Lazarević – Šabac
 • Transkom 94
 • Elixir
 • Osnovna škola – Lipolist
 • Osnovna škola – Prnjavor