Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja obuhvata tzv. operativnu stomatologiju (bolesti zuba) i endodonciju. Iako u medicinskoj praksi konzervativno lečenje često u sebi nosi smisao alternative hirurškom lečenju, konzervativna stomatologija odstupa od takvog stereotipa jer metode koje se primenjuju u operativnoj stomatologiji se baziraju na hirurškim tj. mikrohirurškim konceptima.

SAVETI – ovde napisemo savete za prevenciju i slicno ..ovde napisemo savete za prevenciju i slicnoovde napisemo savete za prevenciju i slicnoovde napisemo savete za prevenciju i slicnoovde napisemo savete za prevenciju i slicnoovde napisemo savete za prevenciju i slicno.

Preparacija kaviteta i postavljanje ispuna predstavlja jednu od najraširenijih medicinskih intervencija. Razlog je velika rasprostranjenost zubnog karijesa. Procedura je se zasniva na konceptima hirurgije tj. uklanjanje bolesnog do zdravog. Ručnim ili mašinskim dentalnim instrumentima se uklanja kariozno raspadnuta zubna supstanca sve do zdrave zubne supstance po kriterijumima koji se zasnivaju na naučnim temeljima. Nakon toga se u pripremljen kavitet postavlja adekvatan ispun. Danas se najčešće koriste ispuni od dentalnog amalgama, kompozitni ispuni i glas jonomer cement.