Zubotehnička laboratorija

U sklopu stomatološke ordinacije MIS DENTAL nalazi se i moderno opremljena zubotehnička labaratorija u kojoj 4 stalno zaposlena tehničara izrađuju sve vrste protetskih radova i ortodontskih aparata.

Sve svoje usluge zubotehnička laboratorija nudi i drugim stomatološkim ordinacijama i zubotehničkim laboratorijama.

Nudimo usluge iz sledećih oblasti:

Fiksna protetika

Izrađujemo metalo-keramičke krunice i mostove na prirodnim zubima i implantima, bezmetalne zirkonium krunice ..

Procedura izrade proteze:

Prvi termin:

Opši pregled pacijenta

• Pregled
• Uzimanje otiska za izradu studijskih modela/privremena
• Dogovor oko plana i cena terapije
• Dogovor oko dizajna fiksne protetske nadoknade

Drugi termin:

Uzimanje otisaka

• Preparacija zuba (sa lokalnom anestezijom)
• Uzimanje otiska preparisanih zuba
• Postavljanje privremene nadoknade
• Registracija zagrizaja
• Određivanje boje zuba (elektronskim vred, skade star ????)

Treći termin:

Prva proba

• Proba osnovne konstrukcije mosta ?????
• Provera zagrizaja
• Provera boje zuba

Četvrti termin:

Druga proba:

• Proba protetske nadoknade fasetarni ? keramikom (bez glazure)
• Provera okluzije, boje, oblika zuba
• Korigovanje ako je potrebno (odmah)
• Potvrda pacijenta

Peti termin:

Kraj 🙂

Predaja gotovih proteza

Mobilna protetika

  • klasične akrilatne totalne i parcijalne proteze sa retencionim kukicama
  • skeletirane totalne i parcijalne proteze koje su gracilnije a znatno čvršće gde je osnova od metalne legure a ostatak od akrilata.
  • valplast totalne i parcijalne proteze od novog fleksibilnog ne alergenog materijala koje ne sadrže bilo kakve metalne retencione delove

Kombinacija fiksne i mobilne protetike

  • gde na metalo-keramičke ili bezmetalne mostove na prirodnim zubima povezujemo parcijalnu skeletiranu protezu pomoću odgovarajućih retencionih elemenata-atečmena koji su spolja nevidljivi

Ortodoncija

  • sve vste pločastih aparata
  • retencioncioni aparati
  • retencioni aparat
  • mono blok
  • m blok